Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Zakłady Grupy Tubądzin coraz bliżej neutralności klimatycznej

W 2022 r. Grupa Tubądzin wybudowała nową linię produkcyjną w zakładzie w Sieradzu, która jest kolejną inwestycją pozwalającą na minimalizację wpływu produkcji na środowisko naturalne. W czasie przygotowania suchej mieszanki z komina fabryki wydobywa się wyłącznie para wodna.

Dodatkowo gorące powietrze z pieca kierowane jest do suszarni rozpyłowej, co pozwala zmniejszyć zużycie gazu podczas procesu suszenia. Linia produkcyjna Continua+ zużywa o 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi prasami. Grupa Tubądzin w zrównoważony sposób gospodaruje też odpadami powstałymi podczas produkcji, które nie są wyrzucane, ale ponownie wykorzystywane. Umożliwiają to rozwiązania techniczne pozwalające na kontrolowane zawracanie odpadu w systemie zamkniętym - bezpośrednio na prasie. Przekłada się to na zmniejszenie zużycia wody, energii i gazu. Piec EKO, wyposażony w palniki rekuperacyjne, pobiera ciepłe powietrze ze strefy studzenia płytek, zmniejszając zużycie gazu o kolejne 10%. Procesy polerowania, cięcia i krawędziowania odbywają się w środowisku wodnym. Woda krąży w obiegach zamkniętych, a dzięki własnym oczyszczalniom jest stale oczyszczana i zawracana do procesu. Przy takim rozwiązaniu, w produkcji płytek nie powstają ścieki technologiczne. Podjęte przez Grupę Tubądzin działania pozwalają na znaczące ograniczenie śladu węglowego, a w efekcie przybliżają firmę do osiągnięcia neutralności klimatycznej.