Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2024 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2024, w którym znajdują się m.in. relacja z Gali Laureatów konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; wypowiedzi przedstawicieli producentów, importerów i dystrybutorów płytek ceramicznych podsumowujących wyniki poprzedniego roku, a także artykuły omawiające wyniki rynku płytek w 2023 r.; wywiady : z Romanem Blazickiem- Prezesem Europejskiej Federacji Producentów Płytek Ceramicznych , z Mario Lenzu – Dyrektorem Sprzedaży spółki Colorobbia Polska a także z Barbarą Węgrzyn, współzałożycielką Akademii Dobrego Projektu . W numerze Czytelnicy znajdą także omówienie zagadnień dotyczących gruntowania podłoża pod płytki a także układania płytek na tynkach gipsowych.

 

 

Zaproszenie na V Światowy Zjazd Polskich Inżynierów i XXVII Kongres Techników Polskich

ZAPRASZAMY NA V ŚWIATOWY ZJAZD POLSKICH INŻYNIERÓW I XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH
„Inżynierowie dla zdrowej planety”
23–25 CZERWCA 2022, GLIWICE

Zbliża się V Światowy Zjazd Polskich Inżynierów (SZIP), który już tradycyjnie organizujemy wspólnie z kolejnym Kongresem Techników Polskich (XXVII KTP). Jest to powrót do tradycji, sięgającej jeszcze zaborów, kiedy na swoje zjazdy przyjeżdżali polscy inżynierowie z trzech zaborów oraz przebywający na emigracji. Wszystkich łączyło przekonanie, że Polska się odrodzi i będzie jej potrzebna wiedza oraz umiejętności twórców techniki. Rewolucje przemysłowe, które w XIX w. zmieniały gospodarki i stosunki społeczne w krajach zachodnich i USA przynosiły coraz to nowe rewolucyjne wynalazki. Polscy inżynierowie wiedzieli, że trzeba je przenosić na ziemię polską i szykować materialne podstawy Odrodzonej Ojczyzny.

Te spotkania inżynierów mieszkających i pracujących w Polsce oraz poza jej granicami były kontynuowane w II RP. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. znów nastąpiło zbliżenie pomiędzy stowarzyszeniami technicznymi w kraju z zagranicznymi. Oprócz osobistych kontaktów członków stowarzyszeń krajowych i emigracyjnych, zaczęliśmy organizować seminaria POLACY RAZEM. Odbyło się pięć takich spotkań, dwa pierwsze w Warszawie (1996–1998). Były one organizowane przez FSNT-NOT, przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Następne odbywały się kolejno w: Londynie 2000; Wilnie 2004; Wiedniu 2006.

W ich wyniku nastąpiła jeszcze ściślejsza współpraca między krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami technicznymi. Delegacje reprezentujące je brały czynny udział w różnych konferencjach, zjazdach i jubileuszach. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie stały się członkami naszej Federacji.

Współpraca, koleżeńska atmosfera i nawiązane przyjaźnie zaowocowały ideą podniesienia rangi wspólnych spotkań. Tak zrodziła się idea organizacji Światowych Zjazdów Polskich Inżynierów. W inicjatywę tę włączyła się aktywnie Politechnika Warszawska. Jej ówczesny rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik na konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn. zaproponował, żeby I SZIP odbył się we wrześniu 2010 w Warszawie. Na nim postanowiono, że Zjazdy będą się odbywały co 3 lata.

Do współorganizacji II SZIP (Warszawa 2013) oprócz FSNT-NOT i Politechniki Warszawskiej dołączyły: Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., a także Europejska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Podjęto wówczas decyzję, by Zjazdy odbywały się nie tylko w Warszawie i żeby do ich organizacji zaprosić Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz uczelnie techniczne z miasta, w którym odbywa się SZIP.

W dyskusji podkreślono jedność polskiego środowiska technicznego niezależnie od tego, gdzie jego przedstawiciele mieszkają i pracują. Dlatego uznano za celowe, by odbywające się w Polsce od 1892 r. Kongresy Techników Polskich były organizowane wspólnie ze Światowymi Zjazdami Inżynierów Polskich. I tak się stało. III SZIP odbył się wspólnie z XXV KTPwe Wrocławiu przy współpracy z Politechniką Wrocławską w czerwcu 2016 r. Kolejny IV SZIP był zorganizowany z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską razem z XXVI KTP w czerwcu 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami poprzednich spotkań 23–25.06.2022 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się XXVII Kongres Techników Polskich wspólnie z V Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”.

ZAPRASZAMY TWÓRCÓW TECHNIKI DO UDZIAŁU! (szczegóły na stronie www.szip.org.pl.). 

prezes NOT