Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2024 
(Styczeń - Marzec
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 1/2024, w którym znajdują się m.in. relacja z Gali Laureatów konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; wypowiedzi przedstawicieli producentów, importerów i dystrybutorów płytek ceramicznych podsumowujących wyniki poprzedniego roku, a także artykuły omawiające wyniki rynku płytek w 2023 r.; wywiady : z Romanem Blazickiem- Prezesem Europejskiej Federacji Producentów Płytek Ceramicznych , z Mario Lenzu – Dyrektorem Sprzedaży spółki Colorobbia Polska a także z Barbarą Węgrzyn, współzałożycielką Akademii Dobrego Projektu . W numerze Czytelnicy znajdą także omówienie zagadnień dotyczących gruntowania podłoża pod płytki a także układania płytek na tynkach gipsowych.

 

 

Grupa Cerrad uruchomiła linię do produkcji wielkoformatowych płytek ceramicznych

W styczniu 2022 r. Grupa Cerrad uruchomiła linię do produkcji wielkoformatowych płytek gresowych z wykorzystaniem odpadów, powstałych na etapie formowania produktu oraz umożliwiającą wykonanie w produkcie głębokiej struktury. Projekt realizowany jest we współpracy z jednostką naukową – Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na podstawie Umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt wymagał przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących przede wszystkim optymalnych parametrów składu mieszanki. Opracowano nowe rozwiązania umożliwiające zawrócenie całości odpadu miękkiego powstającego na etapie formowania produktu, a następnie wykorzystanie tego odpadu do wytworzenia pełnowartościowych, zachowujących bardzo dobre parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe wielkoformatowych płytek ceramicznych, w tym płytek z głębokością struktury nawet do 3 mm.

Tak ważny dla nas projekt jest odpowiedzią na światowe zmiany klimatyczne oraz rosnące zapotrzebowanie rynkowe na wysokiej jakości płytki ceramiczne przy równoczesnym uwzględnieniu proekologicznego charakteru technologii. Podniesienie potencjału innowacyjnego naszego przedsiębiorstwa pozwoli nam nie tylko na uzyskane przewagi technologiczno-produktowej, zwiększenie naszych mocy produkcyjnych z 20 mln do 25 mln m2 płytek ceramicznych rocznie. Dzięki rozbudowie zakładu utworzonych zostanie ponad 120 nowych miejsc pracy – mówi Paweł Bąk, Prezes Zarządu Grupy Cerrad.

Na budowę linii Cerrad uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs „Szybka Ścieżka” na kwotę 49 363 317,43 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekroczyła 200 mln zł.

Jesteśmy w trakcie realizacji kilku projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przekraczającej 530 mln zł, z których większość jest dofinansowana ze środków publicznych. Projekty te znalazły uznanie takich instytucji i instrumentów wsparcia przedsiębiorców jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Technologii i Rozwoju w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, głównie ze względu na to, że są innowacyjne, sprzyjające środowisku i zapewniają nowe miejsca pracy – mówi Robert Cholewiński, Kierownik ds. Projektów Unijnych w Cerrad.

Plany zakładają wiele inwestycji, mających na celu zaimplementowanie nowych technologii w produkcję płytek ceramicznych i pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. Grupa kontynuuje obraną strategię, mimo niezwykle trudnej sytuacji polityczną na Ukrainie i jej wpływu na funkcjonowanie każdej branży.


Nowa linia do produkcji wielkoformatowych płytek ceramicznych uruchomiona przez Grupę Cerrad