Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2022 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2022, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; wskazane są czynniki będące największym wyzwaniem dla branży płytek ceramicznych w 2022 r.; podano wielkość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji płytek ceramicznych od stycznia do września br.; opublikowano rozmowę z Moniką Szeligowską, zarządzającą firmą Bokaro; a także artykuły dotyczące przyczyn uszkodzeń tarasów z okładzina ceramiczną i możliwości ich naprawy oraz sprawozdanie z targów Cersaie 2022.

 

 

Nowe rozwiązania proekologiczne w fabryce Grupy Tubądzin w Ozorkowie

Kolejną dużą inwestycją Grupy Tubądzin jest modernizacja sektora odpowiadającego za przygotowanie surowców ceramicznych w zakładzie w Ozorkowie.

Kierując się zasadami proekologicznymi, wymieniliśmy część istniejących maszyn i urządzeń, zastępując je nowymi, spełniającymi wyższe wymagania dotyczące emisji spalin, hałasu oraz zapylania. Nowa suszarnia rozpyłowa ATM 36 umożliwiła nam redukcję zużycia gazu ziemnego o 25%, co ma bezpośrednie przełożenie na ograniczenie emisji CO2 – mówi Karol Chmielewski, wiceprezes zarządu Grupy Tubądzin, dyrektor fabryki Ceramika Tubądzin II w Ozorkowie. Dodaje, że inwestycje w proekologiczne rozwiązania produkcyjne są jednym z kluczowych obszarów rozwoju Grupy Tubądzin.

Modernizacja parku maszynowego w fabryce w Ozorkowie pozwoliła na redukcję zużycia paliw energetycznych – gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. W skali roku oznacza to oszczędności 441 280 m3 gazu ziemnego. Oprócz tego do procesu przygotowania granulatu wykorzystuje się ciepłe powietrze odzyskiwane w końcowym procesie wypalania płytek ceramicznych.

Inwestycji w suszarnię rozpyłową towarzyszyła także kompleksowa wymiana filtra suchego, odpowiedzialnego za wychwytywanie zanieczyszczeń powietrza, będących naturalną konsekwencją procesu technologicznego. Zwiększenie powierzchni filtrującej w porównaniu do poprzedniego sytemu pozwoliło na intensyfikację procesu oczyszczenia.

Zastosowane ulepszenia pozwalają również na wykorzystanie nowych rozwiązań związanych z samą obsługą maszyn. Nowe rozwiązania układu chłodzenia, wykorzystujące dodatkowo powietrze jako medium chłodzące oraz nowy, automatyczny system myjący suszarnię ATM, regulujący pobór wody, pozwala na zmniejszenie zużycia wody na terenie całego zakładu.