Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2022 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2022, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2022”; wskazane są czynniki będące największym wyzwaniem dla branży płytek ceramicznych w 2022 r.; podano wielkość wytworzonej oraz sprzedanej produkcji płytek ceramicznych od stycznia do września br.; opublikowano rozmowę z Moniką Szeligowską, zarządzającą firmą Bokaro; a także artykuły dotyczące przyczyn uszkodzeń tarasów z okładzina ceramiczną i możliwości ich naprawy oraz sprawozdanie z targów Cersaie 2022.

 

 

Nowy Zarząd Ceramiki Paradyż

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia 2019 r. nowego, sześcioosobowego Zarządu Ceramiki Paradyż. Funkcję prezesa zarządu objął Jurand Brzeziński, który w grudniu dołączył do firmy. Zarząd Ceramiki Paradyż w nowym, wzmocnionym składzie stawia sobie za cel usprawnienie procesów biznesowych i operacyjnych oraz konsekwentne zwiększanie pozycji rynkowej w branży ceramicznej.

Jurand Brzeziński to menedżer z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami z silnymi ambicjami rozwojowymi. Może pochwalić się licznymi osiągnięciami w odkrywaniu nowych możliwości przedsiębiorstw i wdrażaniu pionierskich strategii zwiększających sprzedaż, usprawniających działalność operacyjną i rozwijających zespoły. Przez ostatnie cztery lata jako dyrektor generalny polskiego oddziału globalnej korporacji handlowej z branży chemicznej, odpowiadał za 35-osobowy zespół i zewnętrznych dostawców usług, co przyniosło firmie wiele mierzalnych korzyści finansowych. Powołanie nowego prezesa to zapowiedź ekspansji Ceramiki Paradyż i kolejnych przedsięwzięć firmy.

Zmiany są stałym elementem w każdej organizacji odnoszącej sukcesy na rynku. Są podstawą zyskownego wzrostu oraz zbudowania kultury organizacyjnej dążącej do ciągłego doskonalenia. Objęcie stanowiska prezesa zarządu to dla mnie olbrzymi honor i jednocześnie wyzwanie. Usprawniając procesy produkcyjne, handlowe i marketingowe, stworzymy organizację głodną sukcesu i przede wszystkim skoncentrowaną na dostarczeniu wartości dla naszych klientów — powiedział Jurand Brzeziński, prezes zarządu Ceramiki Paradyż.

W skład nowego, wzmocnionego Zarządu firmy weszli również dotychczasowi menedżerowie - Jacek Wawrzyniak, dyrektor generalny ds. handlu, Piotr Kucharski, dyrektor generalny ds. produkcji oraz Michał Drożdż, któremu od grudnia powierzono funkcję dyrektora generalnego ds. designu i strategii marketingowej. Niezmienna pozostaje forma prawna oraz struktura właścicielska spółki. Współwłaściciele Ceramiki Paradyż, Anna Tępińska-Marcinek i Adam Tępiński pozostają Członkami Zarządu, Stanisław Tępiński Doradcą Zarządu i wspólnie decydować będą o kierunkach rozwoju firmy.

Ceramika Paradyż to polska, rodzinna firma i taką pozostanie nadal. Niezmiennie z całym zespołem będziemy napędzać polskie wzornictwo dostarczając naszym klientom wyjątkowe produkty. Dziś przedsiębiorstwo wymaga jednak odświeżonego, globalnego spojrzenia na całość procesów operacyjnych. Dlatego też w gronie wspólników jednogłośnie podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu zewnętrznego menedżera, który wyznając zbieżne z naszymi wartości, wprowadzi do firmy nową jakość zarządzania. Taką osobą jest właśnie Jurand Brzeziński — skomentował Adam Tępiński, współwłaściciel Ceramiki Paradyż.