ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2021 
(Styczeń-Marzec
)

Zapraszamy do lektury nr 1/2021 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych", w którym znajdziecie Państwo m.in. relację z wręczania nagród laureatom konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2020, artykuł o produkcji płytek ceramicznych i zapraw murarskich w 2020 r., ocenę 2020 r. przez producentów, importerów i dystrybutorów oraz wiele innych. Życzymy ciekawej lektury! 

 

Nowa książka dla inżynierów - Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych

Publikacja stanowi praktyczny poradnik dla wykonawców, projektantów oraz inspektorów nadzoru zainteresowanych poprawną realizację robót budowlanych i wykończeniowych. Obok prezentacji najskuteczniejszych sposobów usuwania usterek budynków i budowli, autorzy wskazują przyczyny ich powstawania oraz unikania. 

Publikacja Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych stanowi praktyczny poradnik umożliwiający poprawną realizację robót budowlanych i wykończeniowych. Autor w przystępny sposób przedstawia ryzyka oraz zasady poprawnego wykonywania wielu prac wykończeniowych, jak m.in.: izolacje, podłoża, posadzki, tynki, malowanie, ślusarka, stolarka, obróbki blacharskie, elewacje, dachy. Książka skierowana jest przede wszystkim do wykonawców, projektantów oraz inspektorów nadzoru. Stanowi także doskonałe źródło wiedzy dla studentów ostatnich semestrów kierunku budownictwo.

Głównym celem Autora było wskazanie wielorakich zagrożeń i problemów związanych z projektowaniem i realizacją budowy oraz zaproponowanie sposobów postępowania mogących pomóc zapewnić możliwie sprawną i bezusterkową realizację różnorodnych robót budowlanych.

Wykorzystane przykłady oraz zdjęcia usterek budowlanych pochodzą w całości z własnych realizacji wykonanych głównie w Niemczech. Większość obiektów była realizowana wg stosowanych tam powszechnie przepisów Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen („Zasady zlecania i realizacji robót budowlanych”), w skrócie zwane VOB. Przepisy VOB nakładają na uczestników procesu budowlanego obowiązek wzajemnej kontroli i ograniczonego zaufania mających za cel ograniczenie błędów projektowych i wad wykonawczych. Dla określania zasadności poszczególnych usterek oraz oceny ich znaczenia wykorzystano zalecenia podane w opracowaniu, które zostało wykonane na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Budownictwa przez zespół pod kierownictwem profesora R. Oswald’a i opublikowane przez Frauenhofer IRB Verlag Leitfaden über hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Neubauten („Wytyczne odnośnie akceptowalnych niepoprawności wykonawczych w nowobudowanych obiektach”).

Tytuł Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych 
Autor Jan Czupajłło
Format B5
Oprawa miękka
Liczba stron ok. 270
ISBN 978-83-01-19262-4
Data wydania 2017-07-20
Cena katalogowa 59 zł

Informacje o autorze

dr inż. Jan Jaremi Czpajłło - rzeczoznawca budowlany PIIB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wykonawstwo budynków średniowysokich wraz z obiektami towarzyszącymi. Posiada wieloletnie doświadczenie z realizacji licznych inwestycji budowlanych „pod klucz” w Niemczech. Autor wielu opinii technicznych dotyczących poprawności dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz oceny wykonania robót budowlanych. Kierownik robót wykończeniowych z ramienia Generalnego Wykonawcy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu oraz zespołu odpowiedzialnego za obsługę gwarancyjną. Pracował w Katedrze Konstrukcji Stalowych Politechniki Wrocławskiej. Prelegent licznych konferencji z branży budowlanej. Prowadzi szkolenia zawodowe dla inżynierów budownictwa oraz architektów.

Źródło: PWN SA