ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2021 
(Styczeń-Marzec
)

Zapraszamy do lektury nr 1/2021 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych", w którym znajdziecie Państwo m.in. relację z wręczania nagród laureatom konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2020, artykuł o produkcji płytek ceramicznych i zapraw murarskich w 2020 r., ocenę 2020 r. przez producentów, importerów i dystrybutorów oraz wiele innych. Życzymy ciekawej lektury! 

 

Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz - użytkowników CAD Decor: ZMIANA DATY ROZPOCZĘCIA KONKURSU

Ważny komunikat! W związku z przesunięciem terminu wyboru Pereł Ceramiki Dystrybutorów 2013 wprowadza się zmiany w regulaminie konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor. Dotyczą one daty rozpoczęcia i zakończenia ww. konkursu. Tym samym konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor będzie trwał od 16 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014 r.

Zmiany do Załącznika nr 1 do regulaminu
konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2013 [pdf]

1. W §3 punkt 2 datę 25 listopada 2013 r. zastępuje się 13 grudnia 2013 r.

2. Punkt 3 w §3 uzyskuje brzmienie: Konkurs, o którym mowa w &3 pkt. 1 trwa od 16 grudnia 2013 r. do 26 stycznia 2014 r.

3. W §3 punkt 9 uzyskuje brzmienie: W konkursie, o którym mowa w &3 pkt. 1 wezmą udział wszystkie projekty przesłane do Organizatora nie później niż do ostatniego dnia konkursu tj. 26.01.2014 r., do godziny 24.00. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uwzględniane przez Jury przy rozstrzyganiu konkursu.

4. W &3 punkt 7 uzyskuje brzmienie: Wymagania techniczne dotyczące zgłaszanego projektu: do 6 ilustracji, zwymiarowany rzut projektu wraz z rozwinięciami ścian/powierzchni bocznych (rzuty i rozwinięcia ścian w formacie jpg, tiff lub PDF, wizualizacje w formacie jpg, tiff waga pojedynczego pliku – maksymalnie 5 MB, minimalna rozdzielczość 1920x1080 (Full HD)), opis projektu zawierający szczegółowe informacje na temat zastosowanej/ych kolekcji płytek – nazwa kolekcji, producent/marka, zastosowane formaty i kolory płytek, a także w skazanie miejsca użycia płytek w projekcie. Opis nie powinien przekraczać 2500 znaków.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor (regulamin) >>