ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2021 
(Styczeń-Marzec
)

Zapraszamy do lektury nr 1/2021 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych", w którym znajdziecie Państwo m.in. relację z wręczania nagród laureatom konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2020, artykuł o produkcji płytek ceramicznych i zapraw murarskich w 2020 r., ocenę 2020 r. przez producentów, importerów i dystrybutorów oraz wiele innych. Życzymy ciekawej lektury! 

 

Program CAD Kuchnie

Program CAD Kuchnie (producent CAD Projekt K&A), służący do projektowania, wyceny i planowania produkcji mebli kuchennych został poszerzony o możliwość zapisywania dokumentacji utworzonej w projekcie do formatu pliku PDF.
Dzięki temu można dodawać następujące elementy:
- stronę tytułową, na której prezentowane są dane wykonawcy, jego logo, przykład wizualizacji projektu, tabelę z podpisami projektanta oraz zleceniodawcy
- rzuty pomieszczenia, umeblowania i przyłączy
- rysunki wstawionych blatów
- zestawienie elementów umeblowania użytych w projekcie oraz ich wycenę
- pismo Umowy – Zamówienia
Użytkownicy programu CAD Kuchnie mają do dyspozycji funkcje zawarte w oknie ‘Konfiguracji dokumentacji projektu’, które pozwalają na jego wszechstronną modyfikację, na przykład:
- zmianę ustawień strony tytułowej
- wstawienie logo firmowego oraz wybranej wizualizacji projektu
- dodawanie dowolnych treści, np. opisów
- konfigurowanie elementów stron dokumentacji i ich wyglądu wg własnych preferencji
- edytowanie przedstawionych w dokumentacji rzutów w środowisku IntelliCAD i jego modyfikację
- wydruk dokumentacji z poziomu projektu
Do tej pory dokumentacja mogła być zapisana wyłącznie do formatu dokumentacja.exe, który pozwalał na jej podgląd i wydrukowanie. Nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom CAD Kuchni korzystanie z licznych opcji programu Adobe Reader przy edytowaniu i udostępnianiu dokumentacji klientom. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość udostępniania dokumentów i współpracy na żywo w kontekście plików PDF w witrynie Acrobat.com, konfigurowania preferencji i zabezpieczeń, zmiana ustawień wydruku oraz opcja wstawiania podpisu elektronicznego.