ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 1/2021 
(Styczeń-Marzec
)

Zapraszamy do lektury nr 1/2021 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych", w którym znajdziecie Państwo m.in. relację z wręczania nagród laureatom konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2020, artykuł o produkcji płytek ceramicznych i zapraw murarskich w 2020 r., ocenę 2020 r. przez producentów, importerów i dystrybutorów oraz wiele innych. Życzymy ciekawej lektury! 

 

Zmiany i fuzja w Grupie Kapitałowej Polcolorit

31 lipca br., Polcolorit S.A. wyemitował 3 komunikaty giełdowe, informujące o znaczących zmianach w spółce. Pierwszą z nich jest oddelegowanie Barbary Urbaniak – Marconi, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu. Przez  do 30 października br.  będzie ona odpowiedzialna za restrukturyzację spółki. 

Zmiany zaszły także w składzie Rady Nadzorczej Polcoloritu. Na  posiedzeniu 30 lipca br., powołano do niej. Piotra Soczyńskiego.. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej będą pomocne przy przeprowadzeniu połączenia Polcoloritu z jego spółką zależną, Ceramiką Marconi. Podjęta 30 lipca br. decyzja o fuzji została uzasadniona przesłankami ekonomicznymi. Przeprowadzenie połączenia spółek działających w ramach Grupy Polcolorit pozwoli zwiększyć rentowność, obniżyć koszty ogólnego zarządu, a co za tym idzie poprawić konkurencyjność, co przyczyni się do umocnienia pozycji nowego podmiotu na rynku. Korzyścią będzie  też ujednolicenie gospodarki surowcami i zapasami wynikające w szczególności z połączenia sprawozdawczości spółek, co poprawi jakość zarządzania. W wyniku fuzji, polepszy się także przepływ informacji.