Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Problemy polskiej branży płytek ceramicznych

dr inż. Ferdynand Gacki
Polska Unia Ceramiczna

W artykułach opublikowanych w kwartalniku „Wokół Płytek Ceramicznych” 1/2023 przedstawiono trudności i możliwości funkcjonowania polskich producentów płytek ceramicznych po okresie epidemii COVID-19, a także sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie. Nadal branża płytek ceramicznych jako energochłonna ponosi skutki wysokich cen gazu i energii elektrycznej. Ma trudności pomimo uruchomienia w I kwartale br. pierwszej tury programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej”. 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 3/2023, strona 21-22 (Spis treści >>)