Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Płytki ceramiczne klejone do podłoża na elewacji

Okładzina ceramiczna na elewacji to jeden ze sposobów wykończenia ścian zewnętrznych. Płytki mogą być mocowane mechanicznie (wówczas jest to tzw. elewacja wentylowana) lub klejone bezpośrednio do podłoża. Ten ostatni wariant obejmuje systemy ETICS z okładziną ceramiczną oraz płytki klejone bezpośrednio do muru. 

Literatura
[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682
[2] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych. Dz.U. 2021 poz. 1213
[3] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2022 poz. 1225
[4] PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
[5] PN-EN 14411 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie
[6] Planung von Bewegungsfugen in Fassaden. Deutsche Bauchemie, 2014
[7] Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belaegen aus Fliesen und Platten, ZDB, 2019
[8] Fassadenbekleidungen im Duennbettverfahren. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteinplatten. ZDB, 2022.
[9] Instrukcja nr 447/2009 – Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków Zasady projektowania i wykonywania, ITB, 2009
[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich, ITB, 2020
[11] Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 2019
[12] W. Witkowski – Zalecenia przy projektowaniu i wykonywaniu systemów ETICS z ceramicznymi i kamiennymi okładzinami elewacyjnymi. Izolacje nr 1/2022
 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 2/2023, strona 30-34 (Spis treści >>)