Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Eksport hiszpańskich płytek ceramicznych

Piotr Król
Pamesa Ceramica

W2022 r. duży wpływ na wyniki hiszpańskich producentów płytek ceramicznych miał kryzys energetyczny. Przy wielkości produkcji 500 mln m2, tj. o 15% mniej niż w 2021 r., hiszpańscy producenci zwiększyli wartość sprzedaży o ponad 16% (do 5538 mln EUR), natomiast wyeksportowali 430,7 mln m2 płytek ceramicznych za 4272,7 mln EUR (tabela 1). Było to o 13% mniej w ujęciu ilościowym i o 16% więcej wartościowo niż rok wcześniej. 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 2/2023, strona 24 (Spis treści >>)