Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Produkcja płytek ceramicznych i zapraw murarskich w I kwartale 2023 roku

mgr Małgorzata Kowalska

Badania statystyczne prowadzone przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących płytki ceramiczne i zaprawy murarskie wykazały, że w I kwartale 2023 r. produkcja tych wyrobów zmniejszyła się o ok. 25% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. zarówno w obszarze produkcji wytworzonej, jak i sprzedanej, natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. większą (dodatnią) dynamikę zanotowano w produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych i płyt chodnikowych, ale mniejszą (ujemną) w produkcji i sprzedaży zapraw murarskich. 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 2/2023, strona 21-22 (Spis treści >>)