Wokół Płytek Ceramicznych
ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 4/2023 
(Październik - Grudzień
)

Zapraszamy do lektury kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2023, w którym znajdują się m.in. wyniki III edycji konkursu „Perły Ceramiki UE 2023”; artykuł o największych wyzwaniach stojących przed branżą ceramiczną; dane dotyczące: eksportu płytek z Polski, eksportu z Indii oraz światowej produkcji płytek ceramicznych; wywiad z Mariuszem Szpakiem, prezesem zarządu spółki Dunin; wywiad z Sebastianem Kożuchowskim, dyrektorem generalnym Stargres, Grupa Końskie; a także omówienie uzasadnionych i urojonych przyczyn reklamacji płytek ceramicznych oraz opis procesu adaptacji starej, zabytkowej księgarni z wykorzystaniem współczesnych płytek ceramicznych.

 

 

Nie czekaj na proces lub wyrok, zabezpiecz dowody

Joanna Wawryniuk-Barańska, radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Licht & Przeworska s.c.

Nawiązując współpracę z innym podmiotem, obdarzamy go zazwyczaj w pewnym zakresie zaufaniem. Najczęściej nie przywiązuje się wówczas wagi do wypełnienia formalności przez zawarcie umowy w formie pisemnej. Natomiast jeżeli umowa została podpisana, to zdarza się, iż nie zawiera istotnych regulacji pomagających w przyszłości jasno określić sposób postępowania. Często strony przypominają sobie o istnieniu umowy, gdy powstanie pomiędzy nimi spór. Warto więc na początku współpracy dołożyć starań, aby umowa zabezpieczała interesy na wypadek ewentualnego konfliktu. 

 

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 3/2022, strona 35-36 (Spis treści >>)