ISSN 1429-9089, e-ISSN 2449-9870

Numer 3/2020 
(Lipiec-Wrzesień
)

Zapraszamy do lektury nr 3/2020 kwartalnika "Wokół Płytek Ceramicznych", w którym znajdziecie Państwo m.in. prezentację kolekcji nominowanych w II edycji konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2020, wypowiedzi przedsiębiorców jak radzą sobie w czasie pandemii, artykuł o trendach we wzornictwie na 2021 roku oraz wiele innych m.in. z działu PORADY. Życzymy ciekawej lektury!

 

Prawdopodobne zmiany w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych

Producenci zapraw klejących do płytek ceramicznych w Unii Europejskiej, aby wprowadzić swoje wyroby na rynek, muszą poddać je ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012). Jest to ostatnia wersja normy, która została opublikowana w wykazie europejskich norm zharmonizowanych i tym samym jest ona dokumentem odniesienia w procesie, jaki producent jest zobowiązany przeprowadzić, aby umieścić na wyrobie oznakowanie CE.

Czytaj więcej >>>

Wokół Płytek Ceramicznych nr 2/2020, strona 21 (Spis treści >>)